ขอแนะนำให้คุณตรวจสลาก 1 พยากรณ์ 63 โดยเลือกตัวเลขที่ดีที่สุดที่คุณต้องการและทำการคาดการณ์ด้วยความรู้ที่ค

ตรวจสลาก 1 พย 63 เป็นการตรวจสลากที่จัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยสลากนี้มีรางวัลรวมทั้งหมดกว่า 1,000 รางวัล รางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดคือรางวัลที่ 1 ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดราวกับ 2 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่เล็กจนถึงมาก รางวัลที่มีมูลค่าน้อยที่สุดคือรางวัลที่ 8 ที่มีมูลค่าเพียงราวกับ 2,000 บาท สลากนี้เป็นการตรวจสลากที่จัดขึ้นทุกปีที่วันที่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งจะมีรางวัลที่มีมูลค่าใหญ่ๆ รอคอยทุกปี

กฎการเล่นสลากพยากรณ์ 1 พยากรณ์ 63 คือ

1. ผู้เล่นจะต้องซื้อหุ้นสลากพยากรณ์ 1 พยากรณ์ 63 จากร้านขายหุ้นที่ใกล้ที่สุดที่ทำการ โดยจะต้องชำระเงินตามราคาที่กำหนด

2. หลังจากที่ผู้เล่นได้ซื้อหุ้นสลากพยากรณ์ 1 พยากรณ์ 63 แล้ว ผู้เล่นจะต้องตรวจสลากพยากรณ์ที่ได้รับ โดยจะต้องตรวจสอบหมายเลขที่อยู่บนสลากพยากรณ์ว่าตรงกับที่ผู้เล่นซื้อหรือไม่

3. หลังจากที่ผู้เล่นได้ตรวจสอบหมายเลขที่อยู่บนสลากพยากรณ์แล้ว ผู้เล่นจะต้องส่งหุ้นสลากพยากรณ์ที่ได้รับมายังทางราชการที่กำหนดไว้เพื่อทำการตรวจสลากพยากรณ์

4. ผู้เล่นจะต้องรอผลการตรวจสลากพยากรณ์จากราชการ โดยผลการตรวจสลากพยากรณ์จะถูกประกาศออกมาทางสื่อทั่วไป

5. หากผู้เล่นชนะรางวัลที่กำหนดไว้ ผู้เล่นจะต้องรับรางวัลที่ชนะได้ที่ร้านขายหุ้นที่ได้ซื้อหุ้นสลากพยากรณ์ 1 พยากรณ์ 63 นั้น

ตรวจสลากรางวัลที่ 1 พยากรณ์ รางวัลที่ 1 พยากรณ์ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้รับการยืนยันว่าผู้ชนะรางวัลที่ 1 พยากรณ์ คือ นายจักรพันธ์ พิทักษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 3,000,000 บาท พร้อมทั้งเลขที่รางวัลที่ 1 พยากรณ์ คือ 545-938-931 ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 4 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลที่ 1 พยากรณ์ รางวัลเงินสดจำนวน 3,000,000 บาท สำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 1 พยากรณ์ คือ นายจักรพันธ์ พิทักษ์ จังหวัดนนทบุรี และเลขที่รางวัลที่ 1 พยากรณ์ คือ 545-938-931

2. รางวัลที่ 2 พยากรณ์ รางวัลเงินสดจำนวน 200,000 บาท สำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 2 พยากรณ์ คือ นายชัยชนะ พิสิฐพัฒน์ จังหวัดสมุทรสาคร และเลขที่รางวัลที่ 2 พยากรณ์ คือ 711-919-971

3. รางวัลที่ 3 พยากรณ์ รางวัลเงินสดจำนวน 100,000 บาท สำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 3 พยากรณ์ คือ นายพิชญพันธุ์ พิทักษ์ จังหวัดชลบุรี และเลขที่รางวัลที่ 3 พยากรณ์ คือ 845-936-904

4. รางวัลที่ 4 พยากรณ์ รางวัลเงินสดจำนวน 50,000 บาท สำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 4 พยากรณ์ คือ นายสุรชัย พิทักษ์ จังหวัดภูเก็ต และเลขที่รางวัลที่ 4 พยากรณ์ คือ 614-927-907

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลที่ 1 พยากรณ์ รางวัลเงินสดจำนวน 3,000,000 บาท ของนายจักรพันธ์ พิทักษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัลที่ 1 พยากรณ์ ในงวดที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แล้ว โดLINK:
ตรวจ สลาก 1 พ ย 63
ตรวจ สลาก 1 พ ย 63
ตรวจ สลาก 1 พ ย 63
ตรวจ สลาก 1 พ ย 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *