ในที่สุดควรเลือกตัวเลขที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดและเลือกตัวเลขที่เป็นรูปทรงคู่ ๆ เช่น 11, 22, 33, 44 และตัวเลขที่อ

2563

ตรวจสลากวันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นการตรวจสลากที่จัดขึ้นที่สำนักงานการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการจัดทำการตรวจสลากประจำเดือนมีนาคม 2563 ในการตรวจสลากนี้ มีทั้งหมด 5 รางวัลที่จะแจกให้ผู้โชคดี ดังนี้ รางวัลที่ 1 มีจำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมเป็นเงินละ 5 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มีจำนวน 2 รางวัล มูลค่ารวมเป็นเงินละ 1 ล้านบาท รางวัลที่ 3 มีจำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมเป็นเงินละ 100,000 บาท รางวัลที่ 4 มีจำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวมเป็นเงินละ 10,000 บาท และรางวัลที่ 5 มีจำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวมเป็นเงินละ 5,000 บาท รวมไปถึงรางวัลอื่น ๆ ที่จัดทำให้มีมูลค่ารวมเป็นเงินละ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยการตรวจสลากนี้จะตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และจัดทำรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกมาให้ทราบ การตรวจสลากวันที่ 1 มีนาคม 2563 จบลงไปด้วยผลลัพธ์ที่ดีในทุกๆ ด้าน 2563

1. ทุกคนที่ต้องการสลากต้องซื้อบัตรสลากก่อนเวลาที่กำหนด
2. ทุกคนที่ซื้อบัตรสลากจะได้รับหมายเลขที่กำหนดให้
3. ก่อนที่จะออกผลสลากทุกคนที่ซื้อบัตรสลากจะต้องรอรับผลการสลากในเวลาที่กำหนด
4. ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องตรวจสอบหมายเลขที่ได้รับเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้โชคดี
5. ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อบัตรสลากและหมายเลขที่ได้รับในการตรวจสอบว่าเป็นผู้โชคดี 2563

ตรวจสลากรางวัลที่ 1 มีนาคม 2563 ประกาศผลแล้ว ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 คือ เลขท้าย 2 ตัวที่ออกมาตรงกับที่กำหนด ได้แก่ รหัสสลากที่ 0-7-9-2-1 ซึ่งมูลค่ารางวัลทั้งหมดที่จะได้รับคือ รางวัลที่ 1 จำนวน 2,000,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 30,000 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลเลขท้าย 3 ตัว และรางวัลท้าย 2 ตัวอื่นๆ อีกด้วย โดยรางวัลทั้งหมดมูลค่ารวมทั้งสิ้นที่จะได้รับคือ 3,400,000 บาทLINK:
ตรวจ สลาก 1 มีนาคม
ตรวจ สลาก 1 มีนาคม
ตรวจ สลาก 1 มีนาคม
ตรวจ สลาก 1 มีนาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *